Fragility wins Best Newcomer at Guldbaggegalan and prizes at Gothenburg Film Festival

14 February, 2017

We are overwhelmed and humbled by the wonderful feedback that our film Fragility continues to receive from critics and its audience. 2017 started with Ahang Bashi receiving the prize for Best Newcomer at Guldbaggegalan 2017. The nomination reads:

This year’s winner is breaking new ground with her both sensitive and powerful film Fragility. Through the courageous decision to turn the camera on herself and her suffering, she manages to portray something great and universal. Her film is both political and poetic, a story of mental illness, identity and the psychological consequences of migration.

Fragility and Ahang Bashi was also rewarded during this years Gothenburg Film Festival, where Fragility won the Best Swedish Feature – The City Of Gothenburg Award and Ahang Bashi received the prestigious Mai Zetterling Grant (motivation in Swedish below).

“Att vidga dokumentärfilmens gränser har traditionellt ofta relaterats till att överkomma fysiska begränsningar, att tränga in i okända, outforskade miljöer, att omfatta andra kulturer, att förstå och förklara plötsligt uppenbarade nya sammanhang i vår omvärld. Och filmaren är för det mesta subjektet som företar expeditionen. Att företa en resa in i sitt eget sköra innersta är ett annat slags gränsöverskridande. Att gestalta sitt eget tillkortakommande kräver mod och konstnärlig integritet. Att finna ett filmiskt språk för att utmana både sin egen psykiska ohälsa och den roll som vår tids flyktingkatastrof spelar, kräver en sann gränsöverskridare – som dessutom återvänder med insikter som berör oss alla och visar ett filmiskt mod som utmanar.”